Vietnamese   English
TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   HỢP TÁC QUỐC TẾ  |   LIÊN HỆ  |   DIỄN ĐÀN
ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ
Thành viên
Mật khẩu
ĐÀO TẠO
Đại học
Sau đại học
SINH VIÊN
Thông tin sinh viên
Danh sách
Điểm của sinh viên
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
Chức năng tư vấn
Kinh nghiệm
CLB CỰU SINH VIÊN
Danh sách cựu SV
Chi nhánh miền Nam
NGHIÊN CỨU
Điểm tin
Nghiên cứu khoa học
THƯ VIỆN
Tài liệu tham khảo
Bài báo khoa học
Các TCVN, văn bản XD
QUẢNG CÁO
Trang chủ Điểm tin
Một số thành tựu chính trong công tác NCKH của Viện trước năm 2008
Công tác nghiên cứu khoa học
 
Có thể tổng kết những thành tựu chính trong nghiên cứu khoa học của Viện thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học như sau:

- Số đề tài cấp Nhà nước do Viện chủ trì cho đến nay: 04

- Hàng chục đề tài cấp Bộ và cấp Hiệp hội

- Mỗi năm viện thực hiện từ 04 đến 08 đề tài cấp trường

 
Ngành Xây dựng Công trình biển mang tính đặc thù, phải giải quyết các bài toán công trình chịu tác động của sóng và nghiên cứu tìm hiểu các phương tiện phục vụ thi công trong điều kiện Việt Nam.
 
Trong nhiều năm trở lại đây, Viện đã định hướng nghiên cứu theo các hướng dưới đây, hiện nay cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và nâng cao tiến tới nghiên cứu thành quy trình để giảng dạy và ứng dụng trong thực tế sản xuất:
 

+ NHÓM CÁC ĐỀ TÀI VỀ CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH BẰNG THÉP

- Tính toán kết cấu dàn khoan biển bằng thép có kể đến sự làm việc đồng thời của nền móng

- Giải hệ phi tuyến chịu tác động của tải trọng tiền định

- Giải hệ phi tuyến chịu tác dụng của tải trọng sóng ngẫu nhiên

- Tính toán mỏi dàn khoan chịu tác dụng của tải trọng sóng ngẫu nhiên

- Tính toán kết cấu chân đế dàn khoan biển cố định bằng thép có kể đến hiệu ứng uốn dọc.
 

+ NHÓM CÁC ĐỀ TÀI VỀ CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH BẰNG BÊ TÔNG

- Xác định tải trọng sóng nhiễu xạ lên chân đế công trình biển trọng lực bằng phương pháp phần tử biên

- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn có sử dụng phần tử nước hữu hạn, phần tử nước bán vô hạn, các phần tử bê tông, các phần tử thép thường và các phần tử thép ứng suất trước

- Tính toán mỏi công trình biển trọng lực bê tông cốt thép

- Nghiên cứu phương pháp tính ứng dụng cho các công trình biển nổi, di động kích thước lớn.
 
+ NHÓM CÁC ĐỀ TÀI VỀ CÔNG TRÌNH BIỂN MỀM
Khác với các công trình biển cố định, các công trình biển mềm và các công trình biển nổi thường có kích thước lớn và chuyển vị lớn. Việc xác định tải trọng sóng (nhiễu xạ và bức xạ) và tính toán kết cấu các công trình biển mềm khá phức tạp. Các bài toán liên quan đến công trình biển mềm thường là bài toán phi tuyến (phi tuyến hình học và phi tuyến vật lý). Trong lĩnh vực này Viện được sự trợ giúp của Bureau Veritas trong việc cung cấp và hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm chuyên dụng Hydrostar và sắp tới là Ariane để tự động tính toán bài toán tương tác công trình biển nổi và sóng biển.
 

+ NHÓM CÁC ĐỀ TÀI  VỀ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ỐNG BIỂN

- Về các vấn đề liên quan đến đường ống biển, viện đã có nhiều công trình nghiên cứu và các hoạt động tư vấn có giá trị. Đã có nhiều bài báo và đề tài nghiên cứu cấp trường về đường ống biển. Đã có các luận văn thạc sĩ bảo vệ thành công về lĩnh vực nghiên cứu này. Hiện nay có 01 NCS đang thực hiện đề tài nghiên cứu về đường ống biển.

- Định hướng trong thời gian tới về lĩnh vực đường ống biển là các vấn đề nghiên cứu khắc phục các sự cố trong khai thác đường ống biển, điển hình là các vấn đề về nhịp treo. Giải pháp thiết kế và khai thác các đường ống biển qua vùng có sóng cát, động đất; vấn đề thi công đường ống biển đoạn tiếp bờ, và thi công đường ống biển vùng nước sâu...
 

+ NHÓM CÁC ĐỀ TÀI VỀ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH VEN  BIỂN

- Viện đã thực hiện một số hoạt động khoa học công nghệ về lĩnh vực này như thiết kế khu dịch vụ hậu cần nghề cá Ngọc Hải, các dự án cảng cá Sa Kỳ, Nhà Mát, thẩm tra thiết kế đê biển Đề Gi, tham gia hội đồng nghiệm thu đê biển Dung Quất,...một số kết quả nghiên cứu đã được thể hiện qua các bài báo, các đề tài cấp trường và các luận văn thạc sĩ.

- Hướng nghiên cứu tiếp theo của nhóm đề tài này là: Bài toán ổn định của mái đê biển; Đánh giá ảnh hưởng của công trình đê và công trình bảo vệ bờ đến môi trường và các công trình lân cận; ...

- Nghiên cứu các dạng công trình ven đảo phù hợp với địa hình Trường Sa.
 

+ NHÓM CÁC BÀI TOÁN VỀ LAN TRUYỀN SÓNG

- Xác định các thông số sóng tại nơi xây dựng công trình là một vấn đề phức tạp và rất cấp thiết. Viện đã nghiên cứu về vấn đề này thông  qua các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, các luận văn cao học và đã nghiên cứu xây dựng chương trình tự động hoá xác định các thông số sóng lan truyền vào vùng nước nông.

- Hướng nghiên cứu tiếp theo là hoàn thiện chương trình tự động hoá xác định các thông số sóng lan truyền vào vùng nước nông, kiểm nghiệm các kết quả tính toán bằng thực nghiệm. Tìm hiểu khai thác các chương trình hiện có trên thế giới về vấn đề này.

- Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý để kiểm nghiệm và hiệu chỉnh các tính toán lý thuyết và các tính toán theo mô hình toán xác định trường tác động của sóng biển trong điều kiện địa hình phức tạp ven biển và ven đảo trong điều kiện Việt Nam.
 

+ NHÓM CÁC BÀI TOÁN VỀ CHỐNG ĂN MÒN:

- Viện đã tham gia nhóm nghiên cứu cơ sở khoa học và hướng dẫn sử dụng quy phạm chống ăn mòn cho các công trình dầu khí biển trong điều kiện Việt Nam.

- Hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu chống ăn mòn cho các công trình biển bằng bê tông. Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy về ăn mòn cho lớp kỹ sư chất lượng cao.
TIN NHANH
 
HOẠT ĐỘNG
 
LIÊN KẾT
 
QUẢNG CÁO