Vietnamese   English
TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   HỢP TÁC QUỐC TẾ  |   LIÊN HỆ  |   DIỄN ĐÀN
ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ
Thành viên
Mật khẩu
ĐÀO TẠO
Đại học
Sau đại học
SINH VIÊN
Thông tin sinh viên
Danh sách
Điểm của sinh viên
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
Chức năng tư vấn
Kinh nghiệm
CLB CỰU SINH VIÊN
Danh sách cựu SV
Chi nhánh miền Nam
NGHIÊN CỨU
Điểm tin
Nghiên cứu khoa học
THƯ VIỆN
Tài liệu tham khảo
Bài báo khoa học
Các TCVN, văn bản XD
QUẢNG CÁO
Trang chủ Thông tin sinh viên
Phân công đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên thuộc bộ môn Kỹ thuật xây dựng CTB & Đ.Ống
Bộ môn Kỹ thuật xây dựng Công trình biển & Đường ống bể chứa thông báo
Sinh viên xem danh sách phân công và liên hệ với thầy hướng dẫn để được làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018 theo danh sách bên dưới.
Mọi thắc mắc liên hệ thầy Long: 0984490800
 
Xem chi tiết
Giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018
    Danh sách giáo đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018.
    Sinh viên nào có tên trong danh sách dưới đây liên hệ với bộ môn để được giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018.
    Sinh viên thuộc lớp CB1: liên hệ thầy Dương Thanh Quỳnh, sđt: 0913083110.
    Sinh viên thuộc lớp CB2: liên hệ thầy Đỗ Thành Long, sđt: 0984490800.
Xem chi tiết
Giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018
    Danh sách giáo đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018.
    Sinh viên nào có tên trong danh sách dưới đây liên hệ với bộ môn để được giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018.
    Sinh viên thuộc lớp CB1: liên hệ thầy Dương Thanh Quỳnh, sđt: 0913083110.
    Sinh viên thuộc lớp CB2: liên hệ thầy Đỗ Thành Long, sđt: 0984490800.
Xem chi tiết
Đăng ký làm ĐATN đợt 1 năm học 2017-2018
Sinh viên đã hoàn tất các môn học lên văn phòng Khoa để đăng ký làm ĐATN đợt 1 năm học 2017-2018.
Hạn đăng ký: đến hết ngày 31/8/2017.
Có thể đăng ký qua email: thuyduong182@yahoo.com
Nội dung đăng ký gồm: tên sinh viên, mã sinh viên, lớp quản lý, số điện thoại liên hệ.
- Đối với khóa 58 làm danh sách theo lớp và gửi về văn phòng Khoa cho cô Dương,
- Đối với Khóa cũ đăng ký trực tiếp qua email hoặc nộp đơn tại vp Khoa.
Xem chi tiết
Đăng ký thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 1 năm học 2017-2018
    Yêu cầu sinh viên đã hoàn thành các môn học lên văn phòng Khoa đăng ký đi thực tập CBKT đợt 1 năm học 2017-2018.
   -  Đối với sinh viên K58 nộp danh sách theo lớp và nộp cho thầy Dương Thanh Quỳnh.
   -  Đối với khóa cũ đăng ký tại văn phòng Khoa.
    Hạn cuối đăng ký đến hết: 30/6/2017
    Mọi thắc mắc liên hệ cô Chinh Hậu: 0902.100.639
Xem chi tiết
Nhận đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017
    Những sinh viên có tên dưới dây liên hệ bộ môn để được nhận đề tài đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017.
    1. Trần Đặng Thành Đồng - 1050554
    2. Trần Văn Hà - 388254
    3. Nguyễn Văn Tuấn- 442654
    4. Ngô Anh Quân - 6254
    5. Đỗ Xuân Quân - 883654
    6. Nguyễn Văn Nam - 932154
    7. Phan Thanh Quỳnh - 1136656
    8. Vũ Văn Quyền - 1108257
    Đối với sinh viên thuộc lớp CB1 liên hệ thầy Quỳnh - sđt 0913083110; đối với sinh viên thuộc lớp CB2 liên hệ cô Hiền Hậu - sđt 0911211274.
    Thời gian bắt đầu thực hiện đồ án từ 24/4/2017 đến 7/8/2017.
Xem chi tiết
Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017
    Đề nghị sinh viên đã hoàn thành các môn học và có nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp cho đợt 4 năm học 2016-2017 lên văn phòng khoa để đăng ký xét giao đồ án.
    Đối với sinh viên K54 vẫn đang còn nợ và đã đăng ký hết ở kỳ 2 và kỳ 3 năm học 2016-2017, vẫn có thể đăng ký làm đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên đối với K54 sinh viên phải làm đơn cam kết và nộp tại văn phòng Khoa.
    Sinh viên vẫn có thể đăng ký qua email, nội dung (họ tên, mã sinh viên, lớp, số điện thoại), gửi qua địa chỉ email : cô Dương thuyduong182@yahoo.com
     Hạn cuối đăng ký: đến hết ngày 13/4/2017.
Xem chi tiết
Lịch đăng ký và hướng dẫn đồ án đường ống - lớp 58cb2

THÔNG BÁO - ĐĂNG KÝ

ĐỒ ÁN ĐƯỜNG ỐNG - LỚP 58CB2

(HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017)

 

 

1. ĐĂNG KÝ LÀM ĐỒ ÁN VỚI LỚP TRƯỞNG 58CB2 (HÀ NGỌC SƠN – 0163 669 1886)

2. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: TỪ NGÀY 27/03/2017 ĐẾN NGÀY 31/03/2017

3. LỊCH HƯỚNG DẪN: SẼ THÔNG BÁO KHI SINH VIÊN NHẬN ĐỒ ÁN.

4. LỊCH BẢO VỆ: SẼ THỐNG NHẤT VỚI LỚP TRONG QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.

5. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ: THEO QUY ĐỊNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.

* LƯU Ý: SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN HOẶC VẮNG MẶT TRONG BUỔI NHẬN ĐỒ ÁN SẼ KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐỒ ÁN.

 

 

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

 

 

 

 

 

THS. ĐẶNG ĐÌNH TUẤN

Xem chi tiết
Lịch bảo vệ và thu đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017
    Lịch bảo vệ và thu đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017
     - Lịch thu đồ án tốt nghiệp: thứ Sáu ngày 24/3/2017. Sinh viên nộp tại bộ môn để các thầy chấm sơ khảo.
     - Bảo vệ đồ án tốt nghiệp: thứ Tư ngày 29/3/2017.
     Sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong yêu cầu sinh viên phải nộp đĩa CD, quyển đồ án tốt nghiệp và bản vẽ tại văn phòng Khoa. Nếu sinh viên nào không nộp xem như chưa hoàn thành thủ tục thanh toán ra trường tại văn phòng Khoa như quy định. 
Xem chi tiết
Đăng ký kỳ III năm học 2016-2017
Thc hin kế hoch hc tp năm hc 2016-2017, Phòng ðào to thông báo thi gian
thu thp nguyn vng ñể m các lp môn hc hc k III(Hc k hè) t ngày 17/03 ñến hết
ngày 26/03/2017 qua ña ch website: http://daotao.nuce.edu.vn:8081.
ðề ngh các Khoa, Ban k sư cht lượng cao, Giáo viên ch nhim ph biến ñến sinh
viên, ñặc bit là các sinh viên khóa cũ ñể sinh viên thc hin ñúng thi hn./.
Nơi nhn:
KT.TRƯỞNG PHÒNG ðÀO
Thc hin kế hoch hc tp năm hc 2016-2017, Phòng ðào to thông báo thi gian
thu thp nguyn vng ñể m các lp môn hc hc k III(Hc k hè) t ngày 17/03 ñến hết
ngày 26/03/2017 qua ña ch website: http://daotao.nuce.edu.vn:8081.
ðề ngh các Khoa, Ban k sư cht lượng cao, Giáo viên ch nhim ph biến ñến sinh
viên, ñặc bit là các sinh viên khóa cũ ñể sinh viên thc hin ñúng thi hn./.
Nơi nhn:
KT.TRƯỞNG PHÒNG ðÀO
Thc hin kế hoch hc tp năm hc 2016-2017, Phòng ðào to thông báo thi gian
thu thp nguyn vng ñể m các lp môn hc hc k III(Hc k hè) t ngày 17/03 ñến hết
ngày 26/03/2017 qua ña ch website: http://daotao.nuce.edu.vn:8081.
ðề ngh các Khoa, Ban k sư cht lượng cao, Giáo viên ch nhim ph biến ñến sinh
viên, ñặc bit là các sinh viên khóa cũ ñể sinh viên thc hin ñúng thi hn./.
Nơi nhn:
KT.TRƯỞNG PHÒNG ðÀO
     Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2016-2017, Phòng đào tạo thông báo thời gian thu thập nguyện vọng để mở các lớp môn học học kỳ III (Học kỳ hè) từ ngày 17/03 đến hết ngày 26/03/2017 qua địa chỉ website: http://daotao.nuce.edu.vn
     
Xem chi tiết

Trang hiện tại: 1    Tổng số trang: 10
Tới trang :  1  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  
TIN NHANH
 
HOẠT ĐỘNG
 
LIÊN KẾT
 
QUẢNG CÁO