Vietnamese   English
TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   HỢP TÁC QUỐC TẾ  |   LIÊN HỆ  |   DIỄN ĐÀN
ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ
Thành viên
Mật khẩu
ĐÀO TẠO
Đại học
Sau đại học
SINH VIÊN
Thông tin sinh viên
Danh sách
Điểm của sinh viên
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
Chức năng tư vấn
Kinh nghiệm
CLB CỰU SINH VIÊN
Danh sách cựu SV
Chi nhánh miền Nam
NGHIÊN CỨU
Điểm tin
Nghiên cứu khoa học
THƯ VIỆN
Tài liệu tham khảo
Bài báo khoa học
Các TCVN, văn bản XD
QUẢNG CÁO
Trang chủ Thông tin sinh viên
V/v làm đồ án môn học: CTB Cố định 2; Thi công CTB

Thông báo lịch hướng dẫn đồ án môn học:

Môn học 1: Đồ án Công trình biển cố định 2

Môn học 2: Đồ án Thi công Công trình biển

Theo như thông báo về việc làm đồ án của Bộ môn KT xây dựng công trình biển và đường ống bể chứa về việc làm đồ án môn học tại địa chỉ: Trang web: icoffshore.com.vn; bảng tin của bộ môn; bảng tin Viện XDCTB. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay các Thầy hướng dẫn chưa nhận được liên lạc của lớp để tiến hành học. Do vậy, kế hoạch hướng dẫn đồ án như sau:

STT

Tên môn học

Lịch hướng dẫn

Phòng Học

Thầy hướng dẫn

1

Đồ án Công trình biển cố định 2

9h ngày 04/10/2012

VP bộ môn

P.523-A1

Bùi Thế Anh: 0913098115

2

Đồ án Thi công Công trình biển

9h ngày 04/10/2012

VP bộ môn

P.523-A1

Đặng Đình Tuấn:

0904101368

                       Đúng lịch trên đề nghị các em có mặt tại địa điểm nêu trên để nhận nhiệm vụ đồ án

Các bài viết khác
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016
Lớp bảo lưu điểm quá trình học kì III năm học 2015-2016
Đăng ký xét đi thực tập CBKT đợt 1 năm học 2016-2017
Lớp nguyện vọng học kì III năm học 2015-2016
Đăng kí nguyện vọng đề tài ĐATN đợt 4 năm học 2015-2016
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 4
Phân công hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2
V/v Phát bằng cho sinh viên
V/v Cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
Đăng kí đề tài đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016
Lớp bảo lưu điểm quá trình học kì II năm học 2015-2016
Lớp nguyện vọng 2016 tại bộ môn Kỹ thuật CTB
Đăng ký xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016
Hoàn thành thủ tục để xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 - NH 2015-2016
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
Đăng ký môn học kỳ II năm học 2015-2016
V/v Thực Tập cán bộ kỹ thuật
Phân công ĐATN đợt 2 kỳ I năm học 2015-2016
V/v thực tập Cán bộ Kỹ thuật năm học 2015 - 2016
Nhận đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016
Cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm học 2014-2015
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016
Đăng ký xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm học 2014-2015
Nhận và giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 kỳ I năm học 2015-2016
V/v Trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm học 2014-2015
V/v Đăng ký làm chứng chỉ quốc phòng, thể chất
Bảo lưu điểm quá trình kỳ I năm học 2015-2016
V/v Xem điểm
V/v Cấp bằng đợt 3 năm học 2014-2015
Lịch nộp và bảo vệ ĐATN đợt 3
V/v Liên quan đến phỏng vấn PTSC ngày 13/6
Thông báo tuyển dụng
v/v đăng ký đi Thực tập cán bộ kỹ thuật
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2014-2015
V/v Học bảo lưu điểm quá trình tại bộ môn Kỹ thuật xây dựng công trình biển
Phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 NH 14-15
V/v Đăng ký đồ án thi công công trình biển cố định 2 lớp 56CB2
Danh sách làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2014-2015
Tuyển chọn nam sinh viên đã tốt nghiệp ĐH đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2015
Giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 (dự kiến)
V/v Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 4
Đăng ký môn học kỳ 3 năm học 2014-2015
Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2014-2015
V/v Xét học bổng học kỳ I NH 14-15
V/v Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 1
Danh sách bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2014-2015
Danh sách chám phản biện ĐATN đợt 2 năm học 2014-2015
Danh sách phân công hướng dẫn ĐATN của bộ môn kỹ thuật đợt 3 năm học 2014-2015
Lịch bảo vệ ĐATN đợt 2 năm học 2014-2015
Danh sách xét giao ĐATN k55 và khóa Cũ
V/v Xét cấp bằng tốt nghiệp kỳ I năm học 2014-2015
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2014-2015
Thay số điện thoại thầy Nguyễn quốc Hoà
Danh sách hội đồng tốt nghiệp đợt 1 năm 2014-2015
Danh sách thầy chấm phản biện bộ môn Kỹ thuật XD CTB
Danh sách thi tiếng anh ngày 18/1/2015 cho K58 & K59
Thông báo thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 năm học 2014-2015
Đăng ký môn học kỳ II năm học 2014-2015
Thông báo tuyển dụng
V/v Đăng ký thực tập cán bộ kỹ thuật kỳ II năm học 2014-2015
Danh sách làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 kỳ I năm học 2014-2015
V/v Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 kỳ I, NH 14-15
Đăng ký xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2014-2015
Danh sách làm ĐATN bộ môn kỹ thuật
Danh sách xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 -Kỳ I - Năm học 2014-2015
Lớp ĐA Thi công công trình biển 2- LOPNV1
Lịch hướng dẫn và thông qua đồ án môn học công trình đưòng ống dầu khí
Danh sách học bổng (dự kiến)
V/v Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 2- Khóa 54
V/v Bố trí đi thực tập CBKT
Đăng ký học môn Đồ án thi công công trình ven biển
V/v Đăng ký môn học
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 14-15
Đăng ký xét tốt nghiệp ra trường cho sinh viên
Danh sách bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 20/6/2014
Lịch bảo vệ ĐATN kỳ II năm 2013-2014
Đăng ký thực tập cán bộ kỹ thuật kỳ I năm học 2014-2015
Đăng ký môn học kỳ I năm học 2014-2015 & bảo lưu điểm quá trình
Thông báo về danh sách phân công hướng dẫn, chấm phản biện
Lịch bảo vệ ĐATN & hướng dẫn đóng quyển đồ án
V/v đi thực tập khí tượng hải văn Khóa %%
Hội nghị khoa học sinh viên t4 năm 2014
V/v Đăng ký môn học kỳ và bảo lưu kỳ 3 năm học 13-14
Học bổng dự kiến kỳ I năm học 13-14
Trại hè sinh viên
V/v Bảo vệ thực tập cán bộ kỹ thuật kỳ 2 NH 13-14
V/v Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 1- Khóa 54
Đăng ký tên đề tài ĐATN đợt 2 kỳ II NH 13-14
Danh sách làm ĐATN đợt 2 kỳ II năm học 2013-2014
Nộp báo cáo thực tập cán bộ kỹ thuật
Danh sách làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 Kỳ II năm học 13-14
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên còn nợ môn
Đăng ký tên đề tài ĐATN tại bộ môn kỹ thuật
Danh sách phân công chấm phản biện ĐATN Đợt 2 kỳ I NH 13-14
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 kỳ I năm học 13-14
Đăng ký xét giao làm đồ án tốt nghiệp kỳ II năm học 13-14
V/v xét cấp bằng tốt nghiệp
Danh sách hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đợt 1 NH 13-14
Danh sách thầy chấm phản biện bộ môn Kỹ thuật
Danh sách thực tập CBKT đợt 2 NH 13-14
Thông tin bảo vệ ĐATN và quy định đóng quyển
Đăng ký thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 NH 13-14
Đăng ký môn học kỳ II năm học 2013-2014
Danh sách làm đồ án tốt nghiệp đợt 2
Danh sách học bổng kỳ II năm học 2012-2013
Danh sách phân công làm ĐATN tại bộ môn KT XD CTB
Bảo vệ Thực tập cán bộ kỹ thuật
Danh sách ĐATN kỳ I thuộc bộ môn kỹ thuật kỳ I năm 13-14
Danh sách làm đồ án tốt nghiệp phân về bộ môn
V/v Xét giao đồ án tốt nghiệp cho sinh viên còn nợ
Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 13-14
Đồ án thi công công trình biển 2- nhóm lopnv1
Đồ án môn học công trình biển cố định 2
Lớp đồ án Công trình đường ống dầu khí
Học bổng khuyến khích NH 2012-2013
Danh sách các tên/ hướng đề tài NCKH
V/v Học bảo lưu điểm quá trình tại bộ môn Cơ sở kỹ thuật công trình biển
V/v Trao học học theo chương trình học bổng "PVEP- Người đi tìm lửa"
V/ Học bảo lưu điểm quá trình tại bộ môn Kỹ thuật CTB
V/v Đăng ký Nghiên cứu khoa học của sinh viên NH 13-14
Đăng ký môn học đợt 2 kỳ I NH 13-14
V/v Đi thực tập CBKT đợt I năm 2013-2014
Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 - Khóa 53
Danh sách chính thức 15/8 sinh viên đi thực tập CBKT
Thông báo tuyển dụng
Chương trinh trao đổi sinh viện taị Đại Học Nhật Bản
Danh sách được cấp bằng tốt nghiệp đợt II NH 12-13
V/v Đăng ký xét tốt nghiệp để cấp bằng
Đăng ký thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 1 năm học 2013-2014
V/v Khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên chính sách các khóa 2013
Đăng ký môn học kỳ I năm học 2013-2014
Gia hạn nộp học phí kỳ III
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp
Lịch hướng dẫn đồ án môn học Công trình biển cố định 2 - Lớp hè 2013
Lịch hướng dẫn Đồ án thi công CTB cố đinh 2
Đăng ký Đồ án Công trình biển cố định 1
V/v Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 1- Khóa 53
Đăng ký môn học kỳ 3 năm học 2012-2013
V/v làm Đồ án công trình biển cố định 1
V/v Đăng ký tên đề tài tốt nghiệp
Học bổng sinh viên kỳ I năm học 12-13
V/v Xét giao ĐATN có điều kiện cho sinh viên
Lịch học lớp Đồ án CTB cố định 1
Danh sách xét giao đồ án đợt 2 năm học 2012-2013
V/v Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 NH 12-13
Danh sách sinh viên được tốt nghiệp đợt 1-NH 12-13
Khẩn: Danh sách sinh viên cần đóng tiền ĐATN và TTCBKT
V/v xét tốt nghiệp cho sinh viên ra trường
V/v Khám sức khỏe cho sinh viên chuẩn bị ra trường
Danh sách chấm sơ khảo
V/v Thực tập cán bộ kỹ thuật
Lịch tết cho sinh viên
V/v Bảo lưu điểm quá trình - song bằng
V/v ĐKMH Bổ sung kỳ II, NH 12-13
Gấp: Mời các lớp trưởng lên văn phòng Viện
V/v Kiểm tra bảng điểm đối với sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp
Đăng ký môn học kỳ II năm học 2012-2013
V/v Kiểm tra thông tin đăng nhập hệ thống và kết quả học tập của sinh viên
V/v Đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên K53
Danh sách sinh viên chưa làm thẻ liên kết
Học bổng bổ sung
Thông báo chi trả học bổng kỳ II năm học 2011-2012
Thông báo gia hạn nộp học phí
Phân công đề tài ĐATN tại bộ môn Kỹ Thuật CTB
V/v Giao đồ án tốt nghiệp
V/v Làm đồ án Đường ống, ĐA CTB CĐ 2, ĐA Thi công CTB 2
V/v Giao đồ án môn Công trình đường ống-dầu khí
Danh sách học bổng dự kiến kỳ II năm học 11-12
V/v Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp
Thông báo v/v thu thập nguyện vọng mở lớp trả nợ môn hoc
Thông báo học trả nợ môn học kỳ 1- 2012
Danh sách bố trí đi thực tập CBKT kỳ I năm học 2012-2013
Danh sách khóa cũ k51- k52 được TTCBKT
Thông báo làm ĐATN cho khóa cũ k52 về trước
Danh sách các công ty TTCBKT (mới)
Thông báo ngày 24/07/2012 v/v TTCBKT
Danh sách sinh viên TTCBKT K53
Thông báo thực tập k53
V/v Mở lớp học lại các môn chuyên ngành
SInh viên nhận bằng tốt nghiệp ngày 20/7/2012 chú ý
V/v Ký nhận bảng điểm và quyết định tốt nghiệp
V/v tổ chức phát bằng tốt nghiệp đợt 2 NH 2011-2012
Danh sách sinh viên hoãn nhận bằng tốt nghiệp
Kiểm tra lại bảng điểm cho sinh viên Tốt nghiệp
Triển lãm Khoa Học Công Nghệ Việt Nam
Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 NH 2011-2012
V/v học lại của sinh viên hệ chính quy
Danh sách nợ học phí
Danh sách hướng dẫn và chấm sơ khảo đồ án tốt nghiệp kỳ II NH 2011-2012
V/v Đăng ký môn học kỳ I năm học 2012-2013
V/v Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư
Danh sách thi chính trị cuối khóa
V/v xét Tốt Nghiệp đợt II năm học 2011-2012
V/v Đăng ký môn học cho K54-K55
V/v Đăng ký làm chứng chỉ thể chất, quốc phòng
V/v Xử lý sinh viên đã hết hạn khóa học
V/v xử lý kết quả học tập kỳ I NH 11-12
Học bổng kỳ I năm học 2011-2012
V/v Đăng ký môn học kỳ 3 năm học 2011-2012
Học bổng kỳ I năm học 2011-2012
V/v Thu thập nguyện vọng mở lớp
V/v học lại của sinh viên chính quy
V/v tổ chức phát bằng tốt nghiệp đợt 1 NH 2011-2012
V/v Thi chính trị cuối khóa
V/v phân công đồ án tốt nghiệp
Đăng ký đề tài làm ĐATN tại bộ môn Kỹ Thuật CTB
V/V Giao nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp
Danh sách giao đồ án tốt nghiệp kỳ II NH: 11-12
V/v Đăng ký học tập các học phần Thực tập và ĐATN
V/v phát thể PHYT năm 2012 cho sinh viên
V/v Đăng ký môn học đợt 2 NH 2011-2012
Lịch tết sinh viên
Danh sách thi chính trị cuối khóa
V/v Đăng ký môn nguyện vọng
V/v Thi chính trị cuối khóa
V/v Đi thực tập cán bộ kỹ thuật
V/ v Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2011-2012
V/v Học chính trị cuối khóa
V/v Đăng ký môn học kỳ II Năm học 2011-2012 cho khóa 56
Kế hoạch đăng ký môn học
Lịch bảo về đồ án tốt nghiệp kỹ sư
Đóng quyển đồ án tốt nghiệp
V/v áp dụng thang điểm theo quy chế 43
V/v Nợ học phí kỳ II và III năm học 2010-2011
V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ I-NH 2010-2011
V/v Tổ chức thi chính trị cuối khóa đợt 2 NH 2010-2011
V/v bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII....
V/v đăng ký ở ký túc xá sinh viên
Mở lớp học kỳ III năm học 2010-2011
V/v Lễ công nhận tốt nghiệp đợt 1 NH 2011
V/v Đăng ký học kỳ 3
Danh sách thi chính trị cuối khóa
V/v Nộp học phí kỳ II năm học 2010-2011
V/v Thực tập Cán bộ Kỹ Thuật
V/v hủy môn do không đủ lớp kỳ II-10-11
V/v kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT đối với K54
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỹ sư
V/v Huỷ bỏ môn học
V/v Tổ chức thi chính trị cuối khóa đợt 1 NH 2010-2011
Danh muc các môn học tương đương
V/v Thực tập Cán Bộ Kỹ Thuật
Danh sách sinh viên NCKH năm học 2009-2010
Giới thiệu
TIN NHANH
 
HOẠT ĐỘNG
 
LIÊN KẾT
 
QUẢNG CÁO