Vietnamese   English
TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   HỢP TÁC QUỐC TẾ  |   LIÊN HỆ  |   DIỄN ĐÀN
ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ
Thành viên
Mật khẩu
ĐÀO TẠO
Đại học
Sau đại học
SINH VIÊN
Thông tin sinh viên
Danh sách
Điểm của sinh viên
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
Chức năng tư vấn
Kinh nghiệm
CLB CỰU SINH VIÊN
Danh sách cựu SV
Chi nhánh miền Nam
NGHIÊN CỨU
Điểm tin
Nghiên cứu khoa học
THƯ VIỆN
Tài liệu tham khảo
Bài báo khoa học
Các TCVN, văn bản XD
QUẢNG CÁO
Trang chủ Thông tin sinh viên

Các bài viết khác
Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy Đợt 3 năm học 2017-2018
Thủ tục thanh toán ra trường cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm học 2017-2018
Giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2017-2018
Đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2017-2018
Khẩn: V/v nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 NH 17-18
Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy
Thủ tục thanh toán ra trường cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018
Đăng ký thực tập CBKT Đợt 3 năm học 2017-2018
Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2017-2018
Đăng ký làm đồ án đợt 3 năm 2017-2018
Đăng ký thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 năm học 2017-2018
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017-2018
Phân công đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên thuộc bộ môn Kỹ thuật xây dựng CTB & Đ.Ống
Giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018
Giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018
Đăng ký làm ĐATN đợt 1 năm học 2017-2018
Đăng ký thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 1 năm học 2017-2018
Nhận đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017
Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017
Lịch đăng ký và hướng dẫn đồ án đường ống - lớp 58cb2
Lịch bảo vệ và thu đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017
Đăng ký kỳ III năm học 2016-2017
V/v Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy - Đợt 1 năm học 2017
Nhận đề tài làm đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2016-2017
Rút hồ sơ và làm thủ tục thanh toán ra trường
Đăng ký làm ĐATN đợt 3 năm học 2016-2017
Xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017
Đăng ký thực tập cán bộ kỹ thuật kỳ I năm học 2016-2017
Tuyển kỹ sư thiết kế kết cấu
Tiếp nhận sinh viên thực tập tại công ty cổ phần tư vấn ACH
Phát bằng tốt nghiệp đợt 4 năm học 2015-2016
Giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017
Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017
Xét cấp bằng đợt 4 năm học 2015-2016
Đăng ký làm chứng chỉ thể chất quốc phòng
Điẻm thi đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2015-2016
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2015-2016
Phân công thầy hướng dẫn ĐATN- Bộ môn kỹ thuật công trình biển
Danh sách xet giao DATN 2016 - 2017
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017
Rút hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp
Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016
Xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016
Lớp bảo lưu điểm quá trình học kì III năm học 2015-2016
Đăng ký xét đi thực tập CBKT đợt 1 năm học 2016-2017
Lớp nguyện vọng học kì III năm học 2015-2016
Đăng kí nguyện vọng đề tài ĐATN đợt 4 năm học 2015-2016
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 4
Phân công hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2
V/v Phát bằng cho sinh viên
V/v Cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
Đăng kí đề tài đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016
Lớp bảo lưu điểm quá trình học kì II năm học 2015-2016
Lớp nguyện vọng 2016 tại bộ môn Kỹ thuật CTB
Đăng ký xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016
Hoàn thành thủ tục để xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 - NH 2015-2016
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
Đăng ký môn học kỳ II năm học 2015-2016
V/v Thực Tập cán bộ kỹ thuật
V/v thực tập Cán bộ Kỹ thuật năm học 2015 - 2016
Nhận đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016
Cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm học 2014-2015
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016
Đăng ký xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm học 2014-2015
Nhận và giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 kỳ I năm học 2015-2016
V/v Trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm học 2014-2015
V/v Đăng ký làm chứng chỉ quốc phòng, thể chất
Bảo lưu điểm quá trình kỳ I năm học 2015-2016
V/v Xem điểm
Lịch nộp và bảo vệ ĐATN đợt 3
V/v Liên quan đến phỏng vấn PTSC ngày 13/6
Thông báo tuyển dụng
v/v đăng ký đi Thực tập cán bộ kỹ thuật
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2014-2015
V/v Học bảo lưu điểm quá trình tại bộ môn Kỹ thuật xây dựng công trình biển
Phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 NH 14-15
V/v Đăng ký đồ án thi công công trình biển cố định 2 lớp 56CB2
Danh sách làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2014-2015
Tuyển chọn nam sinh viên đã tốt nghiệp ĐH đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2015
Giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 (dự kiến)
V/v Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 4
Đăng ký môn học kỳ 3 năm học 2014-2015
Xét giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2014-2015
V/v Xét học bổng học kỳ I NH 14-15
V/v Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 1
Kế hoạch đăng ký môn học
Mở lớp học kỳ III năm học 2010-2011
V/v Lễ công nhận tốt nghiệp đợt 1 NH 2011
V/v Đăng ký học kỳ 3
Danh sách thi chính trị cuối khóa
V/v Nộp học phí kỳ II năm học 2010-2011
V/v Thực tập Cán bộ Kỹ Thuật
V/v hủy môn do không đủ lớp kỳ II-10-11
V/v kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT đối với K54
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỹ sư
V/v Huỷ bỏ môn học
V/v Tổ chức thi chính trị cuối khóa đợt 1 NH 2010-2011
Danh muc các môn học tương đương
V/v Thực tập Cán Bộ Kỹ Thuật
Danh sách sinh viên NCKH năm học 2009-2010
Giới thiệu
TIN NHANH
 
HOẠT ĐỘNG
 
LIÊN KẾT
 
QUẢNG CÁO